< tilbage 27-02-2023 - 08:00

Ordinær generalforsamling 21-03-2023

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2023.    

Kom og gør din indflydelse gældende...

Ordinær generalforsamling afholdes 21. marts 2023 kl. 19.00 på JAC Teknik, Lundegårdsvej 18, 4720 Præstø.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før, dvs. senest 13. marts 2023.

Vel mødt.

Mvh Bestyrelsen

<