< tilbage 28-03-2023 - 12:00

18 april 2023 - ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling vedr. ændring af selskabsform..

Se under fanebladet "Generalforsamling"

<