Lundegård Vandværk

Årsberetning 2006
For I/S Lundegård vandværk

I årsberetningen for 2006 vil bestyrelsen i lighed med årsberetningen for 2005 ganske kort give en beskrivelse af sagen vedrørende Nysøs henvendelse om levering af vand til boligerne på Christinelund.
Det var bestyrelsens intentioner at Lundegård vandværk skulle være entreprenør for leverance af vand til Christinelund vandværk. Denne løsning var umiddelbart også Nysøs.
 Baggrunden var: Det kunne rimelig hurtig etableres. Christinelund vandværk kunne bruge deres eksisterende rørnet, selvom det formodentlig var etableret for mange år siden. De kunne for et rimeligt beløb etablere en forsyningsledning fra Lundegård vandværk. Risikoen var, at det gamle rørnet kunne skabe for mange problemer i forbindelse med utætheder.
Efterfølgende sælger Nysø Christinelund, og dermed også vandværket, som forsyner området.
Den nye ejer af Christinelund ønskede at blive tilsluttet Lundegård vandværk, og ønskede dermed også, at Christinelund vandværks brugere blev tilsluttet.
Det skal nævnes, at ovenstående er Lundegård vandværks brugere orienteret om.
Nu er forsyningsledningen etableret, og brugerne på Christinelund får vand fra Lundegård vandværk Vi kan byde velkommen til 6 nye brugere. Muligheden for, at flere bliver koblet på, er tilstede. Det skal nævnes, at de 4 tilslutninger hidrører fra 4 lejemål på Christinelund.
Anlægsudgifterne, som tidligere er nævnt, blev højere. Antallet af meter, som blev gravet, blev noget mindre end beregnet. Tilgængæld blev der ”skudt” flere meter end beregnet, hvilket er dyrere end at grave..
Enkelte utætheder, eller overgravninger er foregået i vores ledningsnet i årets løb. Desværre var vores kortmateriale ikke i en standard, så entreprenøren kunne have undgået overgravningen. Det skal nævnes at én af overgravningerne var en ”blindtarm”, som skulle afskæres.
I december måned skete et lynnedslag i vandværket, hvor vores flowmåler blev beskadiget. En ny flowmåler er blevet monteret efter nytår. Skaden er anmeldt til forsikringsselskabet.
For at undgå fremtidige uheld ved lynnedslag skal vandværket sikres bedre. Dette er et krav fra forsikringsselskabet, hvis ikke selvrisikoen skal 5 dobles
Årets udpumpede mængde: 19909 m3
Antal brugere tilknyttet værket:  126
Bestyrelsen foreslår en stigning af vandprisen på: 1kr/m3

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 27. februar 2007 kl. 19.00  på Lundegård gl. plejehjem i samlingsstuen.
Dagsorden ifl. Love & vedtægter for Lundegård vandværk. Vi gør opmærksom på, at der skal vælges nyt bestyrelsesmedlem idet formanden ikke ønsker genvalg.

 

På bestyrelsens vegne
Bendt Nielsen
Formand

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)