Lundegård Vandværk

Årsberetning 2011
For I/S Lundegård vandværk

Vi er ikke blevet flere interessenter i det forløbne år, dog er der 3 beliggende uden for vort forsynings område, der via Vordingborg kommunes mellemkomst viser interesse for at få vand fra Lundegårdvandværk.

Der er blevet udpumper 19.554 m2

Vandkvaliteten er stadig i top og det er bemærket på miljøkontoret i Vordingborg kommune.

 

Det er så første hele år efter renoveringen af værket. Uproblematisk har det ikke været, men forbrugerne har oplevet en mere konstant leverance uden vandstop pga. at værket løber tomt.

El forbruget har også stabiliseret sig på et acceptabelt niveau.

Efter endt renovering har vi i året fået renoveret gulv og afløb i selve værket, så helhedsindtrykket er pænt og ordentligt.

Smidstrupvej har været underlagt kloak arbejde med en del vandlednings brud som følge, styrbare boringer er nok ikke så styrbare som man tror og ledningerne ligger ikke helt 100 % ifølge vore kort. Men det lykkedes dog til sidst.

Det reducerede vandtryk på 4,5 bar har i det forgangne år ikke givet anledning til ønsker eller kommentarer fra brugerne om noget andet - så det fastholder vi i fremtiden.

Sidste år skrev jeg: Driften i år vil vise om det bliver nødvendigt at udvide kapaciteten af rent vand, respektive filter kapacitet så vi ikke løber tør igen.

Vi har ikke været løbet tør, så vi gør for nuværende ikke noget, dog holder vi et vågent øje med udviklingen.

 

I det forgangne år havde vi igen og på samme sted et brud på Lundegårdsvej. Vandteknik foretog reparationen og foretog visse ændringer så det ikke skulle gentage sig. Vand-tabet er til at overse, da vi hurtigt blev gjort bekendt med problemet. Det er vi glade for, så vi kan få løst problemerne så hurtigt som muligt.

 

I år vil alle målere blive udskiftet, det er et lovkrav, så det må vi bare rette ind.

 

Til slut vil jeg opfordre alle som ikke er med på mail listen om at tilmelde sig. Gå ind på hjemmesiden LUVA.DK og tilmeld jer.

 

Skal I fylde swimmingpool eller ekstraordinært have et stort vandforbrug så kontakt os så vi sammen kan få opfyldt jeres ønsker, uden det bliver til gene for andre.

 

Jeg opfordrer alle til at aflæse deres målere når vi udsender måler kort. Ellers bliver det til at vi skal sende en ud og gøre det for alle, da det ender som et krav oven fra.

 

Formand Søren Clausen

 

 

Referatet i Word-format

Referatet kan downloades i Microsoft Word format herunder:
(For læsning af Word- og Acrobat-format se her).

Word-format.
Beretning 2011.

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)