Lundegård Vandværk

Referat af Ekstraordinær generalforsamling 2008

Ved

Lundegård Vandværk

26. februar 2008 kl. 21.00

 

Dagsorden:

1. Ændring af selskabsformen fra I/S til A.M.B.A.

Punktet blev vedtaget ved flerstemmighed.

 

2. Tilpasning af foreningens vedtægter.

§1. Navnet ændres fra I/S Lundegård Vandværk til Lundegård Vandværk A.M.B.A.

Det tilføjes at foreningen er ændret fra I/S til A.M.B.A. pr. 26. februar 2008.

Præstø kommune ændres til det nuværende Vordingborg kommune.

 

§5. Medlemmernes forpligtelser ændres til "Selskabets forpligtelser".

"For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånernes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter selskabet alene".

 

§11. Teksten vedrørende afholdelse af ordinær generalforsamling ændres fra februar måned til "afholdelse i 1. kvartal".

 

Forsamlingen vedtog ovenstående ændringer og enedes om at tilsende vandværksforeningen de nye vedtægter for gennemsyn & evt. kommentarer før fremsendelse til Selskabsstyrelsen.

I fald vandværksforeningens jurister har nødvendige ændringer til de nye vedtægter vil der blive indkaldt til endnu en ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Referatet i Word- og Acrobat-(PDF)-format

Referatet kan downloades i Microsoft Word eller Adobe Acrobat format herunder:
(For læsning af Word- og Acrobat-format se her).

Word-format.
Ekstraordniær Generalforsamling Referat 2008.

Acrobat/PDF-format.
Ekstraordniær Generalforsamling Referat 2008.

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)