Lundegård Vandværk

Referat af generalforsamling 2007

I/S Lundegård Vandværk 4720 Præstø

Referat af generalforsamling 27. februar 2007 kl. 1930.

Formanden Bendt Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen.

 

1. Valg af dirigent og referent

Hans Henrik Kristoffersen blev valgt til dirigent og Søren Clausen blev referent.

 

2. Formandens beretning om det forløbne år

Formandens beretning var tilsendt til alle.

Yderligere blev tilknyttet at vi døjer med for højt amonium indhold - årsagen er en utæthed i rentvands-tanken tidligere

Det ser ikke ud til at der i nær fremtid bliver en sag som Christinelund.
Dog skal der tages højde for, at Enegårde Vandværk måske i frentiden vil aftage vand fra Lundegård Vandværk - som leverandør til deres vandværk.

Der er en chance for, at der vil blive yderligere andelshavere i Christinelundsområdet.

Efter formandens afsluttende bemærkninger var der en lystig spørgelyst.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Kassererens beretning

Kasseren Bent Olsen konstaterede et overskud på 22.101,- kr. i året 2006.

Udgiften til forsikringer blev større pga. at bestyrelsen har tegnet en best. forsikring.

Der er konstateret en besparelse på ca. 5000,- kr. på el. pga. udskiftning af pumper.

 

4. Budget for det kommende år

Den faste afgift forhøjes til 400,- kr. og vandafgiften fastholdes.

Der afsættes økonomi til at forny kortmaterialet.

Budgettet blev godkendt

 

5. Godkendelse af takstblad

Takstbladet blev fremlagt og godkendt.

 

6. Indkomne forslag

Kortmaterialet skal digitaliseres og det er forstået at Peter Wolff skal gøre det. Han har foreslået en procedure og forslaget er blevet godkendt.

 

7. Valg af et medlem samt suppleant til bestyrelsen.

Bendt Nielsen, Lundegårdsvej 23, er på valg og modtager ikke genvalg.
Søren Clausen, Lundegårdsvej 18, er på valg.

Søren Clausen blev valgt til bestyrelsen.

Peter Wolff blev valgt som suppleant.

 

8. Valg af 2 revisorer samt suppleant

Som revisor blev valgt Edit Olsen og Bendt Nielsen. Som suppleant blev Bo Larsen valgt.

 

9.Eventuelt

Snakken gik og dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 20.59 i god ro og orden.

 

 

Dirigent: Hans Henrik Kristoffersen

Bestyrelsen: Bendt Nielsen, Bent Buchwald Olsen, Hans Henrik Preuss Kristoffersen

Referent: Søren Clausen

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)