Lundegård Vandværk

Referat af generalforsamling 2010

Lundegård Vandværk’s generalforsamling tirdag d. 23. marts 2010 på adressen Lundegårdsvej 18 i mødelokalet

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år:

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år fremlægges

5. Godkendelse af takstblad for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer samt suppleant

9. Eventuelt

 

 

På valg er:

Bestyrelses medlem Søren Clausen, Lundegårdsvej 18

Bestyrelses suppleant Peter Wolff Egebjergvej 1

2 bestyrelses suppleant Bo Berendsen lundegårdsvej 22

Revisor Bo Larsen, Skovhusevej 16

Revisor Norma Krabbe, Smidstrupvej 17

Revisor suppleant Bo Berendsen, Lundegårdsvej 22

 

 

Referatet i Acrobat-(PDF)-format

Referatet kan i Adobe Acrobat format herunder:
(For læsning af Acrobat-format se her).

Acrobat/PDF-format.
Referat og Beretning 2010.

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)