Lundegård Vandværk

Referat af generalforsamling 2011

Lundegård Vandværk’s generalforsamling onsdag 30. marts 2011:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Antal fremmødte: 13

Antal stemmeberettigede: 12

 

1. Valg af dirigent

Dirigent: Eli Frandsen, Referat: Ulla Hansen

 

2. Beretning om det forløbne år:

Først en tak til alle for udvist tålmodighed under renoveringen af værket. Vi er ikke blevet flere interessenter i det forløbne år, dvs. at vi stadig er 130. Der er blevet udpumpet lidt mindre i år end tidligere. 18.440 m2 blev det til. Vandkvaliteten er stadig i top og det er bemærket på miljøkontoret i Vordingborg kommune.

 

I begyndelsen af februar gav værkets el-tavle og styretavlen til det udgående vand op. Vi var i gang med at få tilbud ind på netop disse installationer, men der skulle jo fortsat vand ud til alle brugere indtil det nye system ville være på plads. Derfor blev der rigget el til den mindste af værkets pumper så den kunne køre. Den kunne kun sætte et tryk på 4.5 bar (ca. 1 bar mindre end det vi kørte med på fremløbet) sådan at ledningsnettet ville kunne holde til at pumpen kørte 24 timer i døgnet. Dvs. også på den tid af natten, hvor der ikke var noget forbrug, men omvendt så ville trykket hos brugerne i spidsbelastningen være en del lavere end hidtil. Men der kom vand. Bagsiden var et enormt elforbrug, men det blev vi tvunget til at acceptere.

 

I midten af marts tilbød FR. Dahlgaard A/S følgende:

En ny styretavle, el tavle, udpumpning, ind pumpning og el-installation, kr.218.610,-

Nye rør og ventiler til de nye udgående pumper, kr.32.580,-

Der blev afholdt et planlægningsmøde, hvor arbejdets start blev sat til 31 maj og slut 4 juni Det kom også næsten til at holde. Der kom efter følgende et par enkelte korte lukninger, men overordnet fungerede planen. Der er ikke siden blevet klaget over svingende vandtryk. Vi reducerede ledningstrykket fra 5.5 til 4,5, hvilket forlænger levetiden på såvel pumper som selve nettet og der vil også blive en gevinst på el-siden, men den ser vi først til næste år.

 

Driften i år vil vise om det bliver nødvendigt at udvide kapaciteten af rent vand, respektive filter kapacitet så vi ikke løber tør igen.

 

I det forgangne år havde vi et brud på Lundegårdsvej. Vand tabet er til at overse, da vi hurtigt blev gjort bekendt med problemet. Det er vi glade for, så vi kan få løst problemerne så hurtigt som muligt.

 

Til slut vil jeg opfordre alle som ikke er med på mail listen om at tilmelde sig. Gå ind på hjemmesiden www.LUVA.dk og tilmeld jer.

 

Skal I fylde swimmingpool eller ekstraordinært have et stort vandforbrug så kontakt os så vi sammen kan få opfyldt jeres ønsker uden det bliver til gene for andre.

 

Arbejdet med at ændre værket til et AMBA har ligget stille siden sidste generalforsamling. Det er grundet i et par grumme skæbner i mit private liv. AMBA-projektet vil dog blive vækket til live i løbet af sommeren, da de forhindringer der var, nu er blevet til at overkomme, ifølge andre vandværker, der har gennemført processen.

 

Beretningen godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kommentarer: Ingen.

Regnskabet godkendes.

 

4. Budget for det kommende år fremlægges

Kommentarer: Ingen.

Budgettet godkendes.

 

5. Godkendelse af takstblad for det kommende år

Kommentarer: Ingen.

Takstblad godkendes.

 

6. Behandling af indkomne forslag

Formanden foreslog, at man skiftede samtlige målere i år, da lovgivningen siger det skal gøres hvert femte år. Bestyrelsen indhenter tilbud.

Ingen yderligere kommentarer.

 

7. Valg af 1 medlem samt 1. og 2. suppleanter til bestyrelsen

Bent Buchwald-Olsen: På valg som bestyrelsesmedlem - modtager ikke genvalg

Bo Behrensen: På valg som 1. suppleant - modtager genvalg

Poul Bentsen-Petersen: På valg som 2. suppleant - modtager genvalg

Det blev vedtaget at lægge kassererarbejdet ud eksternt.

Bent Buchwald-Olsen blev herefter genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Bo Behrensen blev genvalgt som 1. suppleant

Poul Bentsen-Petersen blev genvalgt som 2. suppleant

 

8. Valg af 2 revisorer samt suppleant

Bo Larsen: På valg som revisor

Bo Behrensen: På valg som revisor

Else Jensen: På valg som revisor suppleant

Bo Larsen blev genvalgt som revisor

Bo Behrensen blev genvalgt som revisor

Else Jensen blev genvalgt som revisor suppleant.

 

9. Eventuelt

Lisbeth, Lundegårdsvej 20, har store problemer med grus eller kalk som stopper filteret i køkkenhanen. Det må renses en gang om ugen.

Det kom frem. At flere brugere har samme problem.

Formanden mener, at det stammer fra aflejringer fra ledningsnettet.

Hver morgen og aften, når der er stort vandforbrug stiger trykket og herved bliver rørene spulet.

Han undersøger sagen og hører om der kan gøres noget.

 

Generalforsamling afsluttet kl. 20.15

 

 

Referatet i Word- og Acrobat-(PDF)-format

Referatet kan downloades i Microsoft Word eller Adobe Acrobat format herunder:
(For læsning af Word- og Acrobat-format se her).

Word-format.
Referat og Beretning 2011.

Acrobat/PDF-format.
Referat og Beretning 2011.

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)