Lundegård Vandværk

Vandpost

Takstblad 2009

Vedtaget på generalforsamling 26.02.08
Priser er inkl. 25% moms.

 

Vandafgift

 

Fast årlig afgift pr. stikledning / måler
500,00 kr.
Pris pr. m3
13,13 kr.
Heraf grøn afgift pr. m3
6,25 kr.

(Årsforbrug i henhold til aflæst / beregnet målervisning)

 

Anlægsbidrag / Indskud

Ved ny tilslutning eller ændring i installation

Ved årsforbrug på max. 300 m3
16.875,00 kr.
Ved årsforbrug på over 300 m3
forhandles

(Ved vandspild over 300 m3 kan der være mulighed for refusion ved henvendelse til Vandværket. Find flere oplysninger her)

Ved ændring til højere årsforbrug betales forskellen mellem den nye og den nuværende indskudspris + omkostningerne ved de fornødne installationer.

Tilslutning til forsyningsnettet sker for forbrugers regning og skal foretages af autoriseret VVS-montør via en af vandværket godkendt måler og målerbrønd, højest 1 m fra vejskel.

Indlæggelse af og forsyningen med vand sker yderligere på de vilkår, som er fastsat i regulativet og vandværkets vedtægter.

 

Gebyrer og bøder

Gebyrer tillægges ikke moms.

Rykkergebyr 1. gang
62,50 kr.
  2. gang
125,00 kr.
Aflæsningsgebyr Returneres selvaflæsningskort ikke til tiden, pålægges gebyr for kontrolaflæsningen
187,50 kr.
Genåbningsgebyr Der betales for udgifter i forbindelse med lukning og genåbning
625,00 kr.
Bøder

Overtrædelse af vandingsforbud
Ved gentagelse fordobles boden.

250,00 kr.

 

 

Takstblad i Word- og Acrobat-(PDF)-format

Takstbladet kan downloades i Microsoft Word eller Adobe Acrobat format herunder:
(For læsning af Word- og Acrobat-format se her).

Word-format.
Takstblad 2009.

Acrobat/PDF-format.
Takstblad 2009.

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)