Lundegård Vandværk

Vandpost

Takstblad 2017

Fremlagt på generalforsamlingen 08.03.16
Priser er inkl. 25% moms.

 

Vandafgift

 

Fast årlig afgift pr. stikledning / måler
1250,00 kr.
Pris pr. m3
24,13 kr.
Heraf drikkevandsafgift pr. m3 5,86 + 25%
7,33 kr.
Heraf drikkevandsbidrag (indtil 2017) pr. m3 0,39 + 25%
0,49 kr.

(- Samlet beløb inkl. moms til drikkevandsafgift og – bidrag: 7,33 + 0,49 = 7,82 kr.)

(Årsforbrug i henhold til aflæst / beregnet målervisning)

 

Anlægsbidrag / Indskud

Ved ny tilslutning eller ændring i installation

Ved årsforbrug på max. 300 m3
16.875,00 kr.
Ved årsforbrug på over 300 m3
forhandles

(Ved vandspild over 300 m3 kan der være mulighed for refusion ved henvendelse til Vandværket. Find flere oplysninger her)

Ved ændring til højere årsforbrug betales forskellen mellem den nye og den nuværende indskudspris + omkostningerne ved de fornødne installationer.

Tilslutning til forsyningsnettet sker for forbrugers regning og skal foretages af autoriseret VVS-montør via en af vandværket godkendt måler og målerbrønd, højest 1 m fra vejskel.

Indlæggelse af og forsyningen med vand sker yderligere på de vilkår, som er fastsat i regulativet og vandværkets vedtægter.

 

Gebyrer og bøder

Gebyrer tillægges ikke moms.

Rykkergebyr 1. gang
62,50 kr.
  2. gang (Med 2. rykker sendes lukkevarsel)
125,00 kr.
Aflæsningsgebyr Returneres selvaflæsningskort ikke til tiden, pålægges gebyr for kontrolaflæsningen
550,00 kr.
Genåbningsgebyr Der betales for udgifter i forbindelse med lukning og genåbning
825,00 kr.
Bøder

Overtrædelse af vandingsforbud
Ved gentagelse fordobles boden.

250,00 kr.

 

 

Takstblad i Word- og Acrobat-(PDF)-format

Takstbladet kan downloades i Adobe Acrobat format herunder:
(For læsning af Word- og Acrobat-format se her).

Acrobat/PDF-format.
Takstblad 2017.

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)