Lundegård Vandværk

Vandpost

Takstblad 2022

 

Vandafgift

Eksl. moms
Inkl. moms
Fast årlig afgift pr. boligenhed
1250,00 kr.
1500,00 kr.
Pris pr. m3
14,00 kr.
17,50 kr.
Statsafgift af ledningsført vand inkl. drikkevandsbidrag
6,37 kr.
7,97 kr.
Samlet Pris pr. m3
20,37 kr.
25,47 kr.

Årsforbrug i henhold til aflæst / beregnet målervisning (aflæsningstidspunkt er 30/9)

Ved vandspild over 300 m3 kan der være mulighed for refusion ved henvendelse til Vandværket. Find flere oplysninger her

 

Indskud

Eksl. moms
Inkl. moms
Indskud ved ny tilslutning
13.500,00 kr.
16.875,00 kr.

 

Anlægsbidrag

Tilslutning til forsyningsnettet sker for forbrugers regning; dvs. at foruden ovenstående indskud betales et anlægsbidrag, der består af prisen på målerbrønd, måler samt de faktiske omkostninger for arbejdet vedr. etablering af tilslutningen.
Målerbrønd og måler skal være godkendt af vandværket og placeres højst 1 meter fra skel.
Selve arbejdet skal foretages af, en af vandværket godkendt, autoriseret VVS-montør.
Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker yderligere på de vilkår, der er fastsat i kommunens vandregulativ og vandværkets vedtægter.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker yderligere på de vilkår, der er fastsat i kommunens vandregulativ og vandværkets vedtægter.

 

Gebyrer og bøder

Eksl. moms
Inkl. moms
Rykkergebyr 1. gang
100,00 kr.
Momsfrit
Rykkergebyr 2. gang (Med 2. rykker udsendes lukkevarsel)
200,00 kr.
Momsfrit
Aflæsningsgebyr: ved for sen indberetning af aflæsning pålægges gebyr for kontrolaflæsning
550,00 kr.
Momsfrit
Gebyr i forbindelse med lukning (HERTIL kommer de faktiske omkostninger)
825,00 kr.
Momsfrit
Gebyr i forbindelse med genåbning (HERTIL kommer de faktiske omkostninger)
825,00 kr.
Momsfrit
 
Overtrædelse af vandingsforbud (ved gentagelse fordobles bøden)
200,00 kr.
250,00

 

 

Takstblad i Word- og Acrobat-(PDF)-format

Takstbladet kan downloades i Adobe Acrobat format herunder:
(For læsning af Word- og Acrobat-format se her).

Acrobat/PDF-format.
Takstblad 2022.

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)