Lundegård Vandværk

Vandpost

Velkommen til vandværkets hjemmeside!

Med denne hjemmeside ønsker vi at holde medlemmerne orienteret om, hvad der foregår på vores fælles vandværk.

Vi leverer drikkevand til følgende adresser:

Ambæk Mark nr. 2
Christinelundsvej 36 - 42
Egebjergvej nr. 1 til 5 (+ nr. 19) og 2 til 26 (- nr. 14 og 22)
Lillemarksvej nr. 10, 11 og 13
Lundegårdsvej nr. 1 til 3 , 15A til 25 og 18 til 30
Nihøjvej nr. 1 til 7 og 2 til 6
Rævsvænget 1
Skovhusevej nr. 5 til 45 (- nr. 11 og 15) og nr. 4 til 36
Smidstrupvej nr. 1 til 45 (- nr. 39) og 2 til 30

 

 

GENERALFORSAMLING 2022

Indkaldelse til Generalforsamling 29. marts 2022 kl. 19.00.

Mødelokalet Lundegårdsvej 18

 

Download Dagsorden og beretning for 2021

 


 

Information 20-09-2021

Der arbejdes i øjeblikket på nettet, og der kan derfor forekomme misfarvninger af vandet.

 


 

Information 22-11-2018

(Opfølgning på information fra 20-11-2018)

Selve årsopgørelserne ”køres” rent edb-mæssigt her i denne weekend, så der er altså ikke udsendt noget endnu.

Årsopgørelse vedr. den netop afsluttede periode 01.10.2017-30.09.2018 udsendes sammen med aconto 1 for igangværende periode 01.10.2018-30.09.2019.

Som altid, udsendes det til forbrugerne i løbet af december med forfaldsdato 01.01.2019

Forbrugere, der er tilmeldt betalingsservice vil kunne se det udspecificeret på meddelelsen fra betalingsservice.

Forbrugere, der stadig får giroindbetalingskort tilsendt vil kunne se det på disse.

 

Har man spørgsmål til dette så er man velkommen til at kontakte os på luva@jac-teknik.dk


Brud på nettet 20-11-2018

Vi har desværre et brud pÅ Nilhøjvej hvor vandledningen er ført under Åen.

Der væltede et træ og i den forbindelse skete bruddet.

Det bliver repareret i uge 48 .

Vandet er grumset af afledninger der har løsnet sig fra indersiden af rørene. Det sker ved trykfald.

Der mÅ forvendtes driftstop i den forbindelse.


Information 20-11-2018

 

Kære medlem af Lundegård Vandværk IS

 

Vi skriver til jer alle, der er tilmeldt nyhedsbrevet, da der netop er udsendt årsopgørelse fra Lundegård Vandværk IS, og denne kræver en lille bemærkning fra bestyrelsens side af..

Udover selve årsopgørelse, indeholder årsopgørelse også, som vanligt, aconto opkrævning for den efterfølgende periode vi nu er gået ind i.

EDB service, der står for opkrævning og årsopgørelser for Vandværket, har desværre, ved en fejl, opkrævet et for stort vandbidrag for brugernes forbrug i det forrige regnskabsår.

Dette er selvfølgeligt beklageligt, og dette har vi selvfølgelig rettet op på, på den bedst mulige måde.

Bestyrelse, har derfor tidligere besluttet at refundere beløbet, sammen med den udsendte årsopgørelse, med tilbagebetaling efter forbrug i det netop afsluttede regnskabsår.

Vi håber at dette forklare en del af de spørgsmål der måtte dukke op i forbindelse med årsopgørelsen. Ellers er I selvfølgelig velkommen til at kontakte bestyrelsen for yderligere information.

 

Med Venlig hilsen

Lundegård Vandværk IS


Generalforsamling 2018

 

Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling.

 

Sted:

Mødelokalet hos JAC-teknik, Lundegårdsvej 18, 4720 Præstø

 


 

Søndag d. 28. august 2016 elektronisk svigt

Der har i dag været problemer med en trykmåler på vandværket, og det giver problemer med trykket.

Der skal lidt nye reservedel til, så der går desværre lidt tid, før det kører optimalt igen.

 


 

OBS!

Fredag d. 4. marts 2016 elektronisk svigt

 

Værket har i morges været ramt af et elektronisk svigt, og der har derfor manglet vand i tidsrummet 05.00 - ca. 08.45.

Trykket kan svinge lidt resten af dagen.

Vi opfodrer alle til at rense deres filtre for sten i de næste dage. De der ligger yderst i forsyningsområdet vil sikkert opleve "steen" i filtrene i nogle uger.

 


 

OBS!

Tirsdag d. 20. januar 2015 lukkes for vandforsyningen

 

Tirsdag d. 20. januar 2015 lukkes for vandforsyningen i tidsrummet 9.00 - 13.00.

Afbrydelsen sker i forbindelse med renovering af rentvandstank og hovedledning, der udgår fra værket.

 


 

8. januar 2015

Ny renvandstank er installeret

 

Arbejdet med at udskifte rentvandstanken skulle nu være tilendebragt.

Dermed skulle vi helst ikke få flere problemer med vandtrykket i denne omgang.

 


 

21. november 2014

Ny rentvandstank

 

Vores vandtank skal udskiftes.

Dette arbejde starter mandag d. 24. november og vi forventer at det afsluttes fredag d. 28 november.

I denne periode kører vi med nedsat tryk og man vil måske kortvarigt opleve at vandet helt forsvinder .

 

 


 

7. oktober 2013

Okker i vandet

 

Der lader desværre til at være problemer med filtreringen af vandet, så man visse steder oplever en hel del okker i vandet.

Der arbejdes på at få problemet løst.

 


 

13. september 2013

Brud på vandværket

 

Der har desværre vist sig et brud helt tæt på selve værket.

Det vil sansynligvis give lidt problemer med urent vand og manglende vandtryk henover weekenden, ikke mindst for Skovhusevej.

 


 

27. august 2013

Brud på Skovhusevej

 

Efter et brud på ledningen vil en del borgere på Skovhusevej fra nr. 22 og ud mod Andelsstalden opleve gener i form af grumset vand .

Ledningen blev gennemskyllet med ca. 16 m3 vand der var som mudder til en start, men der er ikke gjort noget fra nr. 22 og ud.

Vi opfordrer til at brugerne renser perlatorer ofte i de kommende uger.

 


 

Lundegård vandværk afholder ordinær

GENERALFORSAMLING 2013

 

Tirsdag d. 12.03.2013 kl. 19.00 på adressen

Lundegårdsvej 18 i mødelokalet.

 


 

7. marts 2013

Brud på vandledning

 

For nogle dage siden blev konstateret brud på vandledningen på Egebjergvej.

Det har siden skabt lidt problemer med brunt vand, som dog ser ud til at være i orden nu.

 


 

25. august 2011

Overgravning af vandledning

 

For nogle dage siden blev en vandledning desværre gravet over og værket var lukket ned.

Det har siden skabt lidt problemer med brunt vand.

Vi må derfor opfordre alle til lade vandet løbe godt og længe indtil vi igen har klart vand.

 


 

Lundegård vandværk afholder ordinær

GENERALFORSAMLING 2011

 

Onsdag d. 30.03.2011 kl. 19.00 på adressen

Lundegårdsvej 18 i mødelokalet.

 


 

10 oktober 2010

Der er i dag konstateret et brud på vandledningen ved Lundegårdsvej 21.

Det vil desværre give trykfald eller manglende vand for dele af Lundegårdsvej, Egebjergvej samt Smidstrupvej.

Der arbejdes pt. på at udbedre det.

 


 

23 august 2010

Der har været lidt problemer med filtreringen af vandet på værket og vi har derfor haft lidt okkerfarvning.

Problemet udbedres i dag, men der kan stadig gå en uges tid, før misfarvningen er væk.

 


 

4. Juni 2010

Nu er arbejdet på vandværket stort set færdigt.

Vandet kan stadig være lidt farvet af aflejringer fra rørsystemet. Vi er blevet forsikret om, at det nok skal rette sig, og at det skyldes materiale der har løsrevet sig fra rørene i forbindelse med det store trykfald i mandag/tirsdags.

På mandag (d. 7 Juni 2010) kan der være lidt trykforstyrrelser i løbet dagen af kortere varighed, da styringen af værket lige skal køres ind.

 


1. Juni 2010

Sidste nyt: kl. 15.39

Nu er der monteret en ny pumpe som kører normalt. Alle skulle derfor gerne have vand igen.

Der skal monteres flere pumper i morgen (onsdag), men det skulle ikke give anledning til længerevarende stop - måske få minutter midt på dagen, hvis overhovedet.

 

Råvandspumperne der fylder rentvandstanken har været stoppet i nat og vi har derfor tømt vores rentvandstank.

Resultatet er desværre, at vi ikke har noget vand her til morgen. Pumperne kører igen, men da alle gerne vil bruge vand, er det svært at sige hvornår der er ordentligt tryk på igen.

Der arbejdses ikke videre på værket, før trykket er oppe igen. Det vil give mulighed for kortvarigt at få vand i løbet af formiddagen, men derefter fortsætter arbejdet og vi vil desværre miste vandtrykket igen i senere på dagen som planlagt.

 

Uge 22 2010 (31.maj - 4.juni): Nu bliver værket renoveret!

Vores vandværk skal renoveres og fornyes.

El-tavlen der styrer pumperne skal fornyes og ikke mindst skal selve pumperne også udskiftes. Det er de pumper der udpumper vandet i vores net, der skal fornyes.

Renoveringen finder sted i hele uge 22 og der kan derfor opstå driftsproblemer i hele denne uge.

Mandag d. 31/5 2010 og tirsdag d. 1/6 2010 vil der blive lukket for vandet kl. 9-13. I de andre dage i uge 22, kan der opstå kortvarige stop.

Husk at efter disse driftstop, vil vandet være farvet af belægninger i rørene der rives løs. Lad derfor gerne en udendørshane løbe lidt, før I bruger af vandet igen.

 


 

5. februar 2010: Problemer med udpumpning

El-tavlen på vores værk har det ikke godt - den er gammel og kan åbentbart ikke følge med mere.

Nedbrud i tavlen var åsag til et nyligt stop på pumperne med trykfald og vandmangel til følge.

Problemet er udbedret nødtørftigt, og man vil i den kommende tid kunne muligvis have et lavere eller ustabilt vandtryk.

Bestyrelsen er i fuld gang med at indhente tilbud og se på mulighederne for et nyt system.

 


 

Forbedret filtrering

Vores vand har i en længere periode indeholdt for meget amonium

- dette problem er nu løst.

En forbedring af filtreringen har medført , at vi nu igen ligger under grænseværdien.

 


 

Spidsbelastningsproblemer

Vi har i det forløbne år haft nogle spidsbelastningsproblemer.

Problemerne opstår efter store, "punktvise" forbrug, der simpelthen tømmer vores rentvandstank. Resultatet er, at mange forbrugere oplever et trykfald eller at vandet helt udebliver. Efterfølgende oplever man også flere steder "brunt vandt", sansynligvis som følge af trykfaldet på vores ledningsnet.

Vores vandboring har rigeligt kapacitet til vores forbrugsbehov, men filtreringshastigheden sætter begrænsninger i spidsbelastningsperioder.

Vi arbejder naturligvis på at forbedre filtreringen, men indtil da ville vi gerne høre fra forbrugere der evt. ved hvornår de får et stort forbrug (5-10 kbm i løbet af kort tid). Kender man til andre store "udslip", vil vi også gerne høre om dem.

Har man et stort forbrug, og har man tidsmæssig mulighed for at udvise hensyn til andre forbrugere, vil vi opfordre til at man lægger dette store forbrug i aften/nattetimer (10.00-02.00). Så kan rentvandstanken nå at blive fyldt til næste dags forbrug.

 

Har du yderligere spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 


 

Brud på Egebjergvejledningen

Der blev i weekenden 13.-14. juni 2009 konstateret et brud på en stikledning på Egebjergvej.

Bruddet er nu lavet og vi har igen vand som normalt.

 

 

 

Nyheds-brev

Tilmelding til nyhedsbrev
Indskriv, navn, adresse og e-mail, så modtager du information fra vandværket, når der er nyheder.

Navn:


Adresse (vej og nr):


Telefon:


E-mail:
(Tastede du forkert, så send bare igen)